Списак обвезника који су финансијске извештаје и прописану документацију доставили супротно Закону (нису доставили путем Посебног информационог система у електронском облику)
Претрага по годинама
Година:
Претрага по матичном броју
Матични број:
Ред. бр. Извештајни период Пословно име Седиште и адреса Матични број Врста финансијског извештаја Датум достављања финансијског извештаја супротно Закону Датум достављања дописа АПР Документ